Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Všichni v naší firmě považujeme osobní údaje za velmi citlivé informace a podle toho s nimi také nakládáme. Prosíme přečtěte si, jak k ochraně osobních údajů přistupujeme.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je:
INTERIÉRY VALÁŠEK s.r.o.
Kafkova 494/19
783 01 Olomouc

IČ: 29399424
DIČ: CZ29399424
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C 45900.

Ujišťujeme Vás, že veškeré osobní údaje, které Interiéry Valášek shromažďuje, shromažďuje pouze pro odůvodněné účely a jen po omezenou dobu. Tyto údaje jsou chráněny maximální možnou mírou zabezpečení.

Níže si Vás dovolujeme detailně informovat o tom, co ochrana osobních údajů představuje a jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje.

GDPR – CO TO JE?

GDPR, česky obecné nařízení o ochraně osobních údajů, v České republice nahradilo dosavadní právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a souvisejícího zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
To znamená, že právní rámec ochrany osobních údajů zde fungoval i do 25. 05. 2018 a osobní údaje byly chráněny i doposud. Toliko nová úprava rozšiřuje práva dotčených osob na ochranu osobních údajů a povinnosti těch subjektů, které osobní údaje zpracovávají.
Fyzické osobě, jejíž osobní údaje se zpracovávají, se pro tyto účely říká subjekt údajů.

OSOBNÍ ÚDAJE

Osobním údajem je jakákoli informace o identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.
GDPR rozděluje osobní údaje do dvou kategorií – obecné a zvláštní. Co se týče Vás, našich zákazníků, tak Interiéry Valášek zpracovává osobní údaje pouze obecné.

PRÁVNÍ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

 • zpracováváme pouze osobní údaje potřebné k poskytnutí profesionálních služeb a komfortní obsluhy. Zároveň musíme při zpracování dodržovat zákonné povinnosti a chránit své oprávněné zájmy.
 • Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém nám byly poskytnuty v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu, nebo které byly shromážděny jinak a jsou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy či k plnění našich zákonných povinností.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme jen za legitimním účelem, a to v nezbytném rozsahu pro ten daný příslušný účel.

Rozsah zpracovávaných údajů:

 • Identifikační: jméno a příjmení, adresa, IČ, DIČ
 • Kontaktní údaje: telefonní číslo, emailová adresa, případně adresa pro doručení a fakturační adresa
 • Údaje o objednaných službách: údaje o vašich objednaných zásilkách, údaje o případných reklamacích, údaje o způsobu platby a případně číslo bankovního účtu

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • vyřízení objednávky
 • vyřízení reklamace
 • cílenou nabídku našeho zboží a služeb

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

 • Ve většině případů zpracováváme vaše údaje pro vlastní účely jako jejich správce. V takovém případě vaše údaje předáváme našim partnerům pro vyřízení reklamace, přepravy a dalších náležitostí vaší objednávky.
 • Tito partneři zpracovávají osobní údaje pouze podle našich pokynů a pro námi stanovený účel.

Některé Vaše osobní údaje zpracováváme i z důvodu a za účelem plnění zákonných povinností. To se týká Vašich identifikačních, kontaktních údajů a údajů o Vámi objednaných službách. A které zákony nám tuto povinnost stanovují? Jsou to zejména:

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje, abychom vám mohli nabídnout kvalitní zboží a služby na míru.